NARAKA Bladepoint Battle Royale สไตล์จอมยุทธ์

NARAKA Bladepoint บ่อยครั้งที่เราได้เห็นเกม Battle Royale ที่พยายามนำระบบการต่อสู้แบบประชิดตัวมาใช้ แต่ก็มักจะไปไม่รอด